Omtale

«… et indisk-norsk familiedrama med humør, hjerte og hjerne. (…) en underholdende roman som på flere plan må kunne kalles uvanlig (…) «Desiland» har blitt en bred, realistisk samtidsskildring fra den norske storbyen som plasserer seg i forlengelsen av romanene til forfattere som Torgrim Eggen og Henrik H. Langeland.»

-Kåre Bulie, Dagens Næringsliv

«Et seriøst forsøk på å skrive ‘The Great Novel'».

– Knut Hoem, Bok i P2

Naveen har et fint driv i fortellingen, og hun klarer å skape troverdige karakterer som leseren blir nysgjerrig på (…) Boken lar seg ikke enkelt kategorisere. Både stilen, plottet og dramaturgien trekker assosiasjonene til spenning- og ungdomslitteratur. Men forfatteren har et mer finstemt psykologisk blikk, ikke minst i forhold til det uanselige og hverdagslige, enn hva vanlige er i disse sjangrene.

–  Sten Inge Jørgensen,VG

Mala Naveens debutroman strutter av ambisjoner og imponerer med stort persongalleri, bitre generasjonsmotsetninger og innsiktsfulle blikk på indisk familieliv på Stovner.
(…) Mala Naveens styrke er hennes opplagte fortellertalent. Det er vanskelig ikke å bli berørt av skjebnene.

– Turid Larsen, Dagsavisen

«….Naveen en erfaren skribent,

med grundig kunn- og kjennskap til materialet hun

behandler. Det har skapt et troverdig, levende univers, og

Naveen har sans for klare beskrivelser og gode detaljer…»

-Silje Bekeng Klassekampen

Mala Naveen kan kunsten å skape en litterær virkelighetseffekt ved å gå i dybden på visuelle detaljer, lukter, smaker, kort sagt det sanselige. (…) Romanen virker gjennomarbeidet når det gjelder gode beskrivelser og språket er tidvis originalt.

– Silje Stavrum Norevik, Bergens Tidende

«Naveen [har] lyktes med sitt prosjekt. Hun er skrivefør, ærgjerrig og ryddig med en overordnet plan for plot og personutvikling … I hovedsak
lykkes Naveen med å veve et svært mønster inn i én tekst: Her er klasse-, generasjons-, ekteskaps- og kjønnskonflikter, mobbing og selvmord, junkier og indisk herlighetsreligion, rase mot rase, misbruk og diskriminering på kryss og tvers, godhet, svik og terrorisme.»

-Jan Askelund, Stavanger Aftenblad